Používame súbory cookies pre vylepšenie vašich skúseností s našimi webovými stránkami Zistiť viac Súhlasím
  • Email:info@imd.co.uk
  • Tel: (0044) 330 159 5965
    (spoplatnené ako miestny hovor)

Závet a pozostalosť

Náš profesionálny a sympatický tím advokátov s rozsiahlymi skúsenosťami je tu, aby vám pomohol so všetkými záležitosťami týkajúcimi sa vypracovania poslednej vôle, overovanie, pozostalosti a správy majetku.
 
Asistujeme a poskytujeme poradenstvo v týchto oblastiach:
 
Spísanie závetu 
 
Bez závetu sa Váš majetok odovzdá Vašim príbuzným v súlade s pravidlami dedičstva (Intestacy Rules). Tie nie sú vždy v súlade s Vašim prianiam. Naši advokáti navrhnú Vašu závet, ktorá môže byť bezpečne uložená v našej firme, a ak by ste si to priali, môžu sa tiež zaoberať správou vašej pozostalosti. Môže to ušetriť nákladné nároky na pozostalosť, ktoré, ak by boli predložené súdu, nevyhnutne zníži hodnotu Vašej pozostalosti.
 
Uplatnenie pozostalosti
 
Uplatnenie pozostalosti je proces prevodu majetku zosnulého na vykonávateľa alebo správcu (ak neexistuje závet). Zahŕňa podanie žiadosti na súde a podanie daňového priznania daňovému úradu HM Revenue & Customs. Budeme sa zaoberať všetkými potrebnými formalitami a zaistíme, aby oprávnené osoby dostali nárok v súlade s Vašou poslednou vôľou.
 
Nároky dedičstva
 
Ak potrebujete pomoc so spochybnením závetu, môžeme Vás zastupovať.
 
V súčasnej dobe zastupujeme klientov v prípade nárokov v rámci zákona o dedičstve (ustanovenia o rodine a závislých osobách) z roku 1975 (Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975), kedy závet neúspešne ustanovila finančné opatrenia, v prípadoch, keď zosnulý spísal závet nesprávne a tiež, okrem iného, tie, zahŕňajúce stratu pôvodnej závetu či obvinenia ohľadom nedostatku mentálnej kapacity.
 
Trvalé splnomocnenie 
 
Nikdy neviete, čo sa môže stať v budúcnosti. Ak kvôli nehode alebo choroby stratíte mentálnu kapacitu, je príliš neskoro na to, aby ste vybavili trvalú plnú moc - Lasting Power of Attorney (LPA). Vaši príbuzní sa budú musieť obrátiť na súd, aby získali poverenie, že sa môžu postarať o Vaše záležitosti. To je nielen oveľa zložitejšie, ale aj drahšie.

            
V DÔLEŽITÝCH ZÁLEŽITOSTIACH HOVORÍME VAŠIM JAZYKOM

Naše kancelárie:

Londýn - (0044) 203 195 8499
Manchester - (0044) 161 820 5055
Birmingham - (0044) 121 366 8789
Varšava - (0048) 22 382 5488
Bukurešť - (0040) 312 295 006
Moskva - (007) 81080026085011
Riga - (00371) 661 55126
Praga - (00420) 239 000 792
Bratislava - (00421) 2 6862 2445
 
Email: info@imd.co.uk