Používame súbory cookies pre vylepšenie vašich skúseností s našimi webovými stránkami Zistiť viac Súhlasím
  • Email:info@imd.co.uk
  • Tel: (0044) 330 159 5965
    (spoplatnené ako miestny hovor)

Vymáhanie dlhov

Ak potrebujete pomoc pri vymáhaní pohľadávok, alebo si nie ste istí, aké opatrenia by boli vhodné na zabezpečenie zachovania obchodných vzťahov s dlžníkom, poskytneme Vám poradenstvo a prispôsobíme naše služby tak, aby najlepšie vyhovovali Vašim požiadavkám. Zastupujeme klientov so sídlom vo Veľkej Británii aj v zahraničí. Sme schopní riešiť akékoľvek prípady, keď dlžník žije alebo prevádzkuje firmu v jurisdikcii Anglicka a Walesu alebo v zahraničí.
 
Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a konáme s profesionalitou, integritou a kompetencií. Záleží nám na štandardoch našich služieb a sme odhodlaní dosiahnuť pre našich klientov tých najlepších výsledkov.
 
Ponúkame poradenstvo a zastupovanie v rôznych fázach konania:
 
  • Vyjednávanie / sprostredkovanie (mediácia) - najprv vynaložíme úsilie na vyriešenie problému akýchkoľvek nesplatených dlhov bez začatia súdneho konania, ak je to vôbec možné
  • Súdne konanie - ak dlžník nie je ochotný vyriešiť záležitosti bez začatia konania, získame súdny rozsudok, ktorý budeme vymáhať, ak nebude uhradený v deň splatnosti.
  • Exekúcia - budeme sa zaoberať exekučnými konaniami, aby sme zaistili, že sa podniknú všetky nevyhnutné kroky a bol zvážený akýkoľvek možný spôsob výkonu rozsudku, a nedošlo k zbytočným prieťahom.
 
Viac informácií nájdete tu na našich špecializovaných webových stránkach.
V DÔLEŽITÝCH ZÁLEŽITOSTIACH HOVORÍME VAŠIM JAZYKOM

Naše kancelárie:

Londýn - (0044) 203 195 8499
Manchester - (0044) 161 820 5055
Birmingham - (0044) 121 366 8789
Varšava - (0048) 22 382 5488
Bukurešť - (0040) 312 295 006
Moskva - (007) 81080026085011
Riga - (00371) 661 55126
Praga - (00420) 239 000 792
Bratislava - (00421) 2 6862 2445
 
Email: info@imd.co.uk