Používame súbory cookies pre vylepšenie vašich skúseností s našimi webovými stránkami Zistiť viac Súhlasím
 • Email:info@imd.co.uk
 • Tel: (0044) 330 159 5965
  (spoplatnené ako miestny hovor)

Dopravné právo

Medzinárodná preprava tovaru vyžaduje dodržiavanie mnohých európskych / medzinárodných predpisov a súčasné ekonomické a politické klíma v Európe a na celom svete spôsobuje, že je pre odosielateľa a príjemca ťažké zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení. Právne povedomie v tejto zložitej oblasti práva, implementácia osvedčených postupov a dodržiavanie predpisov, môže firmám ušetriť nielen utrpenie, výdavky a straty, ktoré sú prirodzeným dôsledkom, keď je ich tovar alebo vozidlo zhabané hraničnou kontrolou Spojeného kráľovstva, ale môže tiež obmedziť možnosť, že sa to v budúcnosti bude opakovať.
 
Počas niekoľkých rokov, kedy sme zastupovali našich klientov v záležitostiach týkajúcich sa zabavenia vozidiel a / alebo tovaru, sme videli, že firmy sa stretávajú s veľkými problémami prežiť či so snahou minimalizovať dopad incidentu.
 
Poskytujeme poradenstvo a pomoc pri:
 
 • Vypracovanie príslušných právnych dokumentov / zásad
 • Poradenstvo v oblasti platných právnych predpisov týkajúcich sa medzinárodnej prepravy tovaru
 • Vypracovanie žiadostí o obnovenie a / alebo spochybnenie zákonnosti zabavenie
 • Rokovanie s UKBA a / alebo spochybnenie ich rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nelegálnych účastníkov
 • Zastupovanie pred súdmi a tribunálmi v jurisdikcii Anglicka a Walesu v prípadoch týkajúcich sa odvolania proti rozhodnutiu úradu pohraničnej kontroly
 • Vyjednávanie s hraničnou kontrolou v prípadoch, ktoré zahŕňajú odškodnenie klientov, ktoré mali zhabané a zlikvidované vozidla a / alebo tovar
 • Rokovanie s príjemcami ohľadom akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa porušenia zmlúv a neúspešných dodávok
 
Zastupujeme a radíme podnikom i jednotlivcom v rôznych prípadoch týkajúcich sa prepravy tovaru a je rozhodujúce, aby každý, kto mal svoj tovar a / alebo vozidlo zhabaný, okamžite dostal právne poradenstvo a zastupovanie. Dôležité je tiež, aby počiatočná korešpondencia a informácie vymenené s hraničnou kontrolou boli spracované odborníkom so znalosťami a skúsenosťami v tejto zložitej oblasti práva, aby sa zabezpečilo, že klienti majú čo možno najvyššiu šancu na navrátenie bez začatia súdneho konania.
 
Viac informácií nájdete tu na našich špecializovaných webových stránkach.
 
V DÔLEŽITÝCH ZÁLEŽITOSTIACH HOVORÍME VAŠIM JAZYKOM

Naše kancelárie:

Londýn - (0044) 203 195 8499
Manchester - (0044) 161 820 5055
Birmingham - (0044) 121 366 8789
Varšava - (0048) 22 382 5488
Bukurešť - (0040) 312 295 006
Moskva - (007) 81080026085011
Riga - (00371) 661 55126
Praga - (00420) 239 000 792
Bratislava - (00421) 2 6862 2445
 
Email: info@imd.co.uk